martedì 30 settembre 2008

EDUCAZIÀN 2 (n. 177)

Int una famàiia d'ignurantón, ai vén a d'snèr l'ambràus d'la fióla e lì las archmànda che tótt i c'càrren pulìd, sànza volgaritè. Int al silànzi generèl, al và incósa bàn pr'una mez'àura, po', quànd à la mèder ai càsca un piàt par tèra, al pèder l'à un scàt ed narvàus incontrolàbil e al sèlta só:

"Dì' só, cus'èt, al màn ed mérda?"
E al nón: "Da ch'la vì ch'a se c'càrr ed mérda, chi é ch'as é spazè al cùl coi mì calztén?".

Nessun commento: