martedì 30 settembre 2008

LA RÉMMA 1 (n. 176)

A scóla al màster al d'mànda ai sù ragazù al nómm ed trài zitè chi finéssen par "-ul". As lìva in pì Dante, ch'al dìs: "Liverpùl".
"Béne".
E pò Fausto: "Istanbùl".
"Bràvo".
E pò Pirén: "Busdalcùl".

Alàura al màster a gli dìs:
"An l'ò mai sintó ch'la zitè lé. Sèt dìrum par chès dùvv'l'é?"
"Própi ed prezìs, an al so brìsa, mó l'an à brìsa d'èser dimóndi luntèna, parché quànd mi pèder al dìs ch'al và a bùs dal cùl, al sta vì póch!".

Nessun commento: