lunedì 8 settembre 2008

L’ALEVADÀUR ED NINÉN (n. 169)

Un cuntadén l'é drì ch'al dà da magnèr ai sù ninén, quànd al vàdd, da luntàn, arivèr una bèla màchina nàigra. Ai sèlta zà dù sgnàuri elegànt e ón a gli d'’mànda:

"Cùssa dèv da magnèr ai vùster ninén?".
"Chi mé? Mé ai dàgh d'la mérda!"
"Ah, sé? Bène: nuètr'à sàn d'la "Protezione Animali" e av fàn un miliàn ed mùlta!".

Dàpp suqànt mìs l'éra sàmper drì e dèr da magnèr ai ninén e al vàdd arivèr un'ètra bèla màchina. Ai sèlta zà dù sgnàuri e ón a gli d'mànda:

"Cùssa dèv da magnèr ai vùster ninén?".
"Ah, ai dàg del taiadèl, di turtlén, del lasagnàtt…"
"Ah, sé? Bène: nuètr'à sàn d'la F.A.O. e av fàn dù milión ed mùlta!".

Suquànt mìs dàpp, l'é sàmper là atàis al purzìl e al vàdd arivèr un'ètra bèla màchina. Ai sèlta zà ón ch'al gli d'mànda:

"Cùssa dèv da magnér ai vùster ninén?".
"Mé? Mé ai dàgh méll frànch tótt i dé e làur ch'is aràngen a cumprèr quàll ch'i vólen!".

Nessun commento: