martedì 14 ottobre 2008

AL RÀ D’LA FORÈSTA (n. 186)

Al leàn l'avèva ciamè a capéttol tótti el bìsti d'la forèsta e al scrivèva tótt i nómm in vàtta a un fóii:
"Cùmm'at ciàmet té?"
"Giràfa".
"Và bàn, mé, s'a vóii, at màgn! E té?"
"Mé a sàn la gazèla".
"Và bàn, mé, s'a vóii, at màgn! E tè?"

E al badèva a interoghèr tótti el bìsti, a scrìver i nómm in vàtta al fóii e a dìri che ló, s'al vlèva, a li magnèva tótti, fén ch'l'arivé a un simiàn:
"Cùmm'at ciàmet té?"
"Mé a sàn al gorìlla".
"Và bàn, mé, s'a vóii, at màgn!"
"E mé at càz int al cùl".
E ló svèlt: "...e me at scanzèl!"

Nessun commento: