martedì 14 ottobre 2008

QUESTIÀN ED STIL (n. 185)

Un baràn l'avèva asónt da póch un segretèri un pó gràzz. Un dé ai sàn-na al teléfon:
"Pronti?"
"Pronti, i él al baràn?"
"Nà, l'é al césso!" e al métt zà.

Alàura l'amìgh al gé al baràn:
"Al tó segretèri al m'à arspóst acsé e acsé: fén ch'a sàn mé, và bàn, mó pr'ì furastìr l'é méi che t'l'istruéssa!"
"T'è rasàn" e al ciamé al segretèri: "T'an è brìsa da dìr s'a sàn o nà al césso: t'è da dìr che mé a sàn in riuniàn!".

Un dé ai arìva un'ètra telefonè:
"I él al sgnàur baràn?!"
"Nà, l'é in riuniàn".
"Arèl ànch dimóndi?"
"An cràdd brìsa, parché l'é andè vì ch'al scurzèva bèle!".

Nessun commento: