martedì 4 novembre 2008

AL SPUSÉN GRÉCC’ (n. 196)

Dù pensionè, un ómen e una dóna, ch'i avèven dàu pensiàn cinén-ni, i dezidénn d'andèr a vìver insàmm, par mód che el dàu pensiàn insàmm in féssen ónna grànda. Naturalmànt i andénn ànch a durmìr insàmm, parché i avèven sàul un lèt matrimonièl e la "spuslén-na" l'ai gé: "Bérto, sèt ch'a sàn sànza mudànt?". E ló: "Óu, tacàggna con el spàis!".

Nessun commento: