martedì 4 novembre 2008

PREZÌS AL BRÈGH ED DÉLMO! (n. 195)

Un vèc' mód ed dìr ch'l'à una stória originèl: Delmo al turné da la guèra dàpp a tri àn e al truvé só muiér…inzénta!
"Bàn, mó cùmm'èt fàt?"
"Sèt Délmo, quànd avèva vóiia ed té, am sfarghèva int al tàu brègh e acsé…a sàn vanzè inzénta".

Délmo, ch'l'éra un bàn ómen, ai cardé e acsé, quànd al cìnno al nasé, só suòcera al le guardé e la déss:
"Guèrda, l'é prezìs al brègh ed Delmo!" (da alàura, ogne bulgnàis, quànd al dìs "prezìs…" ai zónta sàmper "…al brègh ed Délmo"!).

Nessun commento: