martedì 4 novembre 2008

UN QUÈL A LA VÓLTA (n. 194)

Una sgnàura la và à una vìsita:
"Dutàur ai ò un probléma, mé a fàgh del gràn scuràzz".
"Bàn, mó an mégga gnìnta: tótt quànt i àn bisàggn ed fèr d'l'ària!".
"Sé, mó el mì in pózzen brìsa, mó i fàn un gràn cióch ch'al dà ànch fastidi agli uràcc' e mé am vargàggn".
"Va bàn, ch'la tóiia dàu ed 'sté pilulén-ni tótti el sìr".

Dàpp una s'tmèna la tàurna.
"Alàura, sgnàura, cùmm vèla?"
"Méii, adès almànch ai fàgh mótti, però, dutàur, i fàn una pózza ch'an si dùra!".
"Bendàtta sgnàura, un quèl à la vólta: adès a avàn sistemè égli uràcc', st'ètra s'tmèna a mitaràn a póst ànch al nès!".

Nessun commento: