martedì 2 dicembre 2008

AL GÀT E AL PASARÉN (n. 212)

Al pèder l'é a séder in pultràn-na ch'al lèz. L'arìva al cìnno, tótt agitè:

"Bàbbo, bàbbo, cùmm'éla che al gàt l'é turnè in cà con un usèl in bàcca?".
E al pèder, sànza livèr só i ùc' dal giurnèl: "As vàdd ch'l'à mànch fìgh che tó mèder!"

Nessun commento: