martedì 2 dicembre 2008

L’ELEFÀNT CURIÀUS (n. 211)

Un elefànt, in st'mànter ch'al magnèva, l'incàntra un nàigher tótt nud. A gli guèrda e a gli d'mànda: "Di' só, mó té cùmm fèt a bàvver?".

Nessun commento: