martedì 2 dicembre 2008

LA TÓMBOLA (n. 210)

Dù amìgh is tróven par la strè:

"Sèt? Ai ò truvè un ristorànt dùvv as màgna ch'l'é un fenómen e as pèga al giósst!".
"Dìt dabàn?".
"At al zùr e pò sèt, dàpp magnè i organézzen una spézie ed tómbola e quàll ch'al vénz al và só int la stànzia a guzèr!".
"Mó va là, té èt mai vént?".
"Mé nà, mó mi muiér l'à bèle vént trài vólt!".

Nessun commento: