martedì 2 dicembre 2008

LA LÈNA (n. 209)

Un umarèl al và int un negózi par cumprèr un paltò:
"Quànt càsstel quàll lé bertén?"
"Al càssta dusànt mélla frànch, mó nuètr'avàn ànch quàsst qué culàur camèl, ch'l'é ed gràn móda, ch'l'é dimóndi pió bèl e al càssta sàul tarsànzinquanta mélla frànch!".
"Sócc'mel, am pèr un pó chèr!".
"Al scarzarà: al paltò bertén l'é ed lèna normèl, mó quàll culàur camèl l'é ed "pura lana vergine!".
"Bàn l'é listàss: mé a vóii ch'al bertén, ànch se la pìgra l'é una putèna!".

Nessun commento: