martedì 23 dicembre 2008

AL MUTÌV (n. 226)

"Pirén, cus'éni tótt chi sgranfgnùt t'è int la pànza?"
"A n'é gnìnta, màma".
"Cómm a n'é gnìnta, cuss’èt fàt?"
"At déggh ch'a n'é gnìnta…"
"Dài sméttla, a vóii savàir cùs t'è fàt".
"O insàmma, al gàt él al mì sé o nà?"
"Zért ch'l'é al tó".
"Alàura mé ai càz int al cùl fén ch'am pèr!".

Nessun commento: