martedì 23 dicembre 2008

LA BALÀNZA MÀGICA (n. 225)

A la staziàn ed Bulàggna ai é una balànza con un cartèl "INDOVINO, PESO, NOME E DESTINAZIONE - £.1000". Un fraràis, ch'an i cràdd brìsa, al métt i sóld e la balànza la dìs:
"Té t'at ciàm Zagatti, t'pàis utànta chìllo e t'è da partìr col tréno dal dàu e mèz par Frèra".

Al vànza ed stócch, mó al cunténnua à'n cràddri brìsa: al và int al césso, as métt un pèr d'ucèl, un capèl e as chèva la giàca e pò al tàurna. Al métt i sóld e la balànza:
"Té t'at ciàm Zagatti, ecc. ecc."

Brìsa ancàura cunvént, al và fóra e as càmpra un mócc' ed róba da dóna: bùrsa, parócca, trócch, ecétera, la và int al césso e, dàpp a mezàura ed preparatìv, al tàurna in vàtta a la balànza, al métt i sóld e li la fà:
"T'at ciàm sàmper Zagatti, t'i samper utànta chìllo e, a fórza ed fèr l'èsen, t'è pérs al tréno par Frèra!".

Nessun commento: