martedì 13 gennaio 2009

UN MUMÀNT ED PÀNICH (n. 236)

Un imbariègh al vén fóra da l'ustarì e al sbàt incànter à una culàn-na dal pórdgh. Alàura al tàca a tastèr col màn, mó naturalmànt à gli gira sàmpr'in tànnd. Dàpp a trì o quatèr gìro al fà un vérs: "Aiùto, i m'àn murè vìv!"

Nessun commento: