lunedì 23 febbraio 2009

LA MUIÉR BIÀNNDA (n. 251)

Int al curidùr d'un supermarchè du ómen i arìven ed vulè da dàu direziàn difarànti, i s'inzócchen e i càschen par tèra:

"Mó ch's'avèvel ló da córrer acsé fórt?"
"Ói, a zarchèva mì muiér parché la curìra la stà par partìr. E ló?"
"Fatalitè ànca mé ai ò pérs mì muiér, mó ch'al dégga só, cùmm'éla só muiér?"
"L'é èlta biànnda, con dàu bèli tàtt: la s'arvìsa a Valéria Marìni, e la só?"
"Lasàn pérder: ai aiùt a zarchèr la só!".

Nessun commento: