lunedì 23 febbraio 2009

AL FRÀB (n. 250)

Un rapresentànt, dimóndi gelàus, ch'l'avèva da fèr un viàz lóngh, al và dàntr'a la butàiga d'un fràb par fères fèr una zintùra ed castitè par só muiér.

"An i é inción probléma" a gli dìs al fràb e is métten d'acórd in vàtta al prézi e a la cunsàggna.
"Quànd l'é prónti" al spiéga al rapresentànt "Am l'aréssi da purtèr a cà mì, in via Marcóni al nómmer 56, prémm piàn".

Alàura al fràb a gli d'mànda:

"Él fórsi al prémm óss a dèstra, dùvv'ai stà ch'la bèla sgnàura èlta e mòra?"
"Sé, l'é mi muiér".
"Alàura, sàmper par ch'al prézi, ai fàgh ànch una bèla musaróla grètis!".

Nessun commento: