mercoledì 25 marzo 2009

LA FÓRZA ED GRAVITÈ (n. 257)

Un umarèl l'é a lèt con só muiér, mó l'usvéii an funziàn-na brìsa.
"Vùt ch'a véggna in vàtta mé?" ai d'mànda la muiér e ló: "Sè, s'an funziàn-na brìsa a andèr a la bàsa, figùret s'al funziàn-na a andèr a l'èlta!"

Nessun commento: