mercoledì 25 marzo 2009

LA GÀFF (n. 258)

Dù umarciù i én a séder fóra dal cafà, quànd ai pàsa una bèla spàusa:

"Óu, guèrda mò lilé! Pànsa mò quànt usì l'arà bèle ciapè!"
"Di' só, bèda bàn che quàlla lé l'é mi muiér!"
"A sè, bàn mó tótta róba cén-na…"

Nessun commento: