venerdì 17 aprile 2009

AL MELINTÀIS 2 (n. 265)

Ón l'incàntra un amìgh e a gli d'mànda:

"Cùmm vèla?"
"Am sàn separè!"
"T'è fàt bàn a lasèr ch'la tróiia ed tó muiér, ch'l'andèva a lèt con tótt!"
"Mó cus'èt capé? Am sàn separè dal mi sózi!".

Nessun commento: