giovedì 30 aprile 2009

AL SPRÓCCH (n. 273)

Un umarèl al và dal dutàur:
"Sgnàur dutàur, a m'é capitè una g'gràzia; ai éra int al bósch, a sàn scapuzè in vàtta a un sprócch e am sàn ràtt al cùl!".

Al dutàur al le vìsita e a gli d'mànda:
"Sìv própi sicùr ch'l'é stè un sprócch e brìsa un càz?"
"Soncamé".
"Nà, parché s'l'é stè un sprócch ai ò un tìp ed cùra, mó s'l'é stè un càz ai n'ò un'ètra".
"Bàn, ló am dàga pùr la cùra pr'al càz, mó ai zùr ch'l'é stè un sprócch!".

Nessun commento: