giovedì 30 aprile 2009

L’INVENZIÀN DL’ELETRIZITÈ (n. 274)

"Al sèt té chi é stè ch'l'à invntè l'eletrizitè?"
"Mó mé nà!"
"I én stè in dù: un fraràis e un bulgnàis".
"Cùmm'èni fàt?"
"Ói, i s'én incuntrè par la strè e al fraràis l'à d'mandè - Dùv vatt ti? - e al bulgnàis ai à arspàus - Dùvv ampèr!

Nessun commento: