giovedì 30 aprile 2009

PR’ÈSER PIÓ PREZÌS! (n. 275)

Du zugadùr i én drì a zughèr al chèrt, mó ón al vénz sàmper. À un zért mumànt quàll ch'al pirdèva sàmper al sèlta só tótt incazè:
"Vó a sì un busàn e un lèder!" E ch'l'èter: "Òu, lèder pò nà!".

Nessun commento: