giovedì 14 maggio 2009

AL MÓTT (n. 279)

Un mótt ch'l'éra stóff ed fères cumpatìr da tótt, l'avèva imparè la làngua di mótt, mó al zarchèva la manìra d'eliminèr al só difèt. Un bèl dé al sént a dìr da un cgnusànt ch'ai éra un zért dutàur Scanabéss, ch'al s'éra spezializè int l'insgnèr a c'càrrer ai mótt. Tótt cuntànt l'andé a fères visitèr, dezìs a qualsìasi spàisa e qualsìasi sacrifézzi, pùr ed pìsàir c'càrrer e d'vintèr cumpàgn a tótt ch'i èter.Al dutàur Scanabéss a gli spiéga:
"La cùra la cunsésst in 21 dé d'aplicaziàn, sànza saltèren ón. Vó a v'gnì qué tótti él matén e mé av la fàgh. Adès spuièv nùd".
"Nùd?" al pànsa e al scrìv int un bigliàtt: "Parché nùd?"
"Chi él al dutàur, sìv vó o sàggna mé?"

Al se spóiia e Scanabéss al le métt in pusiziàn, pò al se spóiia ànca ló e ai al càza int al cùl!. Al mótt al fà un vérs: "A!" e Scanabéss, in st'mànter ch'als fióbba él brègh: "Benéssum, turnè d'matén-na ch'av insàggn la "B"!

Nessun commento: