lunedì 5 ottobre 2009

AL POLO NORD (n. 301)

Al Polo Nord ai é un ursàtt ch'al và drì a só pèder:

"Disó, bàbbo, mé sàggna própi un àurs polèr?"
"Mó zertamànt".
"E té it própi un àurs polèr?"
"Ói, bàn".
"E ànch la màma?"
"Mó che fàti d'mànd".
"E mé sàggna própi vóster fiól?"
"Insàmma, cus'éni tótti 'st'el d'mànd, cus'éni tótt 'sti dóbbi?"
"Nà, nà, gnìnta…l'é che mé ai ò un fràdd da la Madóna!".

Nessun commento: