lunedì 5 ottobre 2009

I CAVÌ CÙRT (n. 302)

La spàusa, un pó in là coi àn, l'arìva a cà e la dìs con só maré:

"Ecco, adès ch'am sàn fàta taièr i cavì da la paruchìra, t'la smitarè ed dìrum ch'a pèr tó nóna!"
"Difàti" l'arspànd al maré "Adès t'am pèr mi nón!".

Nessun commento: