lunedì 5 ottobre 2009

LA DIFARÀNZA ED CULÀUR (n. 303)

Una sgnàura, ch'l'avèva bèle i cavì biànch, la và a fères una visita dal ginecólogh.
Al dutàur al fà la só visita e pò, dàpp avàir fàt la rizèta, al sèlta só e al dìs:

"Sgnàura, li la m'à da scusèr, mó, ànch dàpp a tànt'àn ed profesiàn, ai é un quèl ch'an sò brìsa spieghèrum: cùm'éla che li l'à tótt i cavì biànch e sàtta l'é invezi nàigra cumpàgn al carbàn?"
"Ah, mó, sgnàur dutàur, vólel métter i pensìr con el sudisfaziàn?"

Nessun commento: