lunedì 5 ottobre 2009

CÀN ZUGADÀUR (n. 304)

Ai Zardén Margarétta ai é un umarèl ch'al zùga a dàma col só cagnén. Ai pàsa ón che a gli dìs:

"Mó sócc'mel, che fenómen d'un càn: a n'in ò mai vésst ón zughèr a dàma!"
"Al sarà ànch un fenómen" l'arspànnd l'umarèl "Mó in vàtta a dìs partìd ai n'à bèle pérsi ót!".

Nessun commento: