mercoledì 18 novembre 2009

BRISA MÀT DAL TÓTT (n. 310)

Int un manicómi un màt al ciàpa l’óss e al tàia la córda. Un infarmìr ai tàca a córrer drì, fagànd di gràn vérs: "Fàirmet, fàirmet!" e ló gnìnta e l’infarmìr drì.
Un èter infarmìr as azónta e tótt dù i svérslen: "Fàirmert, fàirmet!" e ló gnìnta.
As azónta un èter infarmìr, pò un’èter, pò un’èter e tótt insàmm i bèd’n a dìr: "Fàirmet, fàirmet!".
A un zért mumànt al màt als vólta e al dìs: "Mó farmèv bàn vuèter, ch’an avì inción ch’av córr drì!".

Nessun commento: