venerdì 25 dicembre 2009

PÌZ (n. 316)

Una vècia l'é drì ch'la fà i lavurìr in cà, mèza nuda, quànd as n'acórz che al só gatén, ch'als ciàma "Pìz", l'é sparé. La córr fóra da l'óss, sànza badèr a cumm l'éra méssa, la vàdd un umarèl e a gli d'mànda:
"Èl vésst Pìz?"
E ló: "Pìz d'acsé an ié dóbbi!"

Nessun commento: