venerdì 25 dicembre 2009

PÓNDGH E PÉSS (n. 315)

Al padràn ed cà l'é drì ch'al màsstra l'apartamànt a maré e muiér ch'il vólen afitèr:
"Par èser unèst, bisàggna ch'av dégga ch'ai è vanzè un quàich pundghén, mó strà soquànt dé ai arò bèle eliminè tótt".

In 'st'mànter ch'al c'càrr, al maré al vàdd pasèr un pàss e al dìs:
"E ch'al pàss lé cus'él?"
E al padràn: "Adès mé a c'curèva di póndgh, d'l'umditè ain c'curàn dàpp!".

Nessun commento: