venerdì 15 gennaio 2010

LA VELOZITÈ DI AMERICÀN (n. 323)

Soquànt àn fa, ai v'gné a Bulàggna un turéssta americàn ch'al v'lé fèr un gìr par la zitè in fiàcher. In Piàza Mazàur al v'dé Sàn P'tróni e al d'mandé al fiacarésta:
"What is? Cosa è?"
"La cìsa dal nóster Patròno".
"And how much…quanto tempo per costruire?"
"Almànch dusànt àn”. "America, venti ani!".

I vultènn drì a Palàz e l'americàn:
"Quanto tempo il castello?"
"Sòia bàn mé…almànch zinquantàn". "America, cinque ani!"

E pò zà par via Rizòli fén sàtta el dàu tàrr. Al fiacarésta al tira drétt e l'americàn, v'dànd el tàrr, al dìs:
"Alt, alt! Quanti ani per queste?"
"Queste cósa?" al d'mànda al fiacarésta.
"Queste alte tori?"
"Bàn" al dìs ló, tótt maraviè "Mó in i éren mégga iersìra!".

Nessun commento: