venerdì 15 gennaio 2010

IN TRINCÈA (n. 322)

Int la Guèra dal G'dót, int un mumànt ed trégua, un suldè ch'l'éra andè da ch'l'ètra pèrt, al dìs a bàsa vàus:
"Capitàni, a sàn qué ed zà e ai ò caturè 22 tudéssch!"
"Bàn, parché t'an i pórt ed zà?"
"Parché in um làsen b'sa v'gnìr!".

Nessun commento: