venerdì 15 gennaio 2010

PREZISIÀN (n. 318)

Al prìt dal pàais l'éra acusè d'avàir fàt di àt con una ragazlàtta: tótt i savèven che al curèt l'éra un birichén e che la ragàza l'éra una bagaiàtta, dànca ognón l'avèva quèl da dìr e in pàais i ciacarèven tótt quànt. Una d'màndga al prìt, stóff ed tótti ch'el maldiciànz, dàpp a la màssa al spieghé ai paruchiàn el sàu rasàn e al gé:
"Badè bàn, paruchiàn, che mé a ch'la ragàza an i ò gnànch tuchè un pàil!". Dal fànnd d'la cìsa una vàus la gé: "Sócc'mel, sgnàur curèt, che óc'!".

Nessun commento: