venerdì 15 gennaio 2010

AL LATÉN (n. 319)

Al prìt l'avèva da dìr màssa, mó l'avèva la fìvra e acsé al déss al sagrestàn ed dìr màssa ló.
"Mó cùmm fàghia, sgnàur curèt, che mé an so brìsa lèzer al latén?"
"An impórta brìsa: el paról in latén i én scrétti in ràss e té t'i sèlt".

Al sagrestàn l'andé a dìr màssa e, ògne tànt, quànd al truvèva una paróla in ràss, al fèva un saltulén.
A un zért mumànt, al vólta la pàgina e al vàdd ch'ai é dàu pàgin tótti in ràss!
"Óu, paruchiàn, aiutèm a saltèr se nà qué la màssa la finéss stasìra!".

Nessun commento: