giovedì 11 febbraio 2010

LA TELEFONÈ (n. 326)

A l'inféren a Truman, Churchill e Stalin ai vén vóiia ed savàir ch's'ai suzéd al só paàis, dàpp ch'i én mùrt. Truman al teléfona, al c'càrr dù minùd e al diavlàz ai fà paghèr du milión ed dòllari. Al teléfona Churchill: zéncv minùd e dìs milión ed starlén-ni! Al teléfona Stalin, al c'càrr pr'un'àura e al pèga sàul 50 zentésum!
"Parché a ló acsé póch?" i d'mànden ch'i èter dù.
"Parché" l'arspànnd al diavlàz "El vóstri telefonè égli én interurbènì, mó la só, con ch'al casén ch'l'à cumbinè in Róssia, l'é una telefonè urbèna!".

Nessun commento: