giovedì 11 febbraio 2010

L’AVUCHÈT (n. 325)

Un umarèl al c'càrr col só avuchèt: "Alàura, avuchèt, cùmm sàggna méss?".
L'avuchèt al guèrda tótt i incartamént e pò al tàca a dìr:
"Dànca: nómm'r ón, qué a vinzàn; nómmer dù, qué…ah, qué ai ò póra che t'al ciàp in ch'al sìt; nómmer trì, qué …qué a vinzàn; nommer quàter, qué…qué t'al ciàp in ch'al sìt…"
"Ch'al scùsa, sgnàur avuchèt, cùmm'éla che a vénzer a sàn sàmper in dù e a cipèrel in ch'al sìt a sàn sàmper da par mé?".

Nessun commento: