giovedì 11 febbraio 2010

UN BARÀT CONVENIÀNT (n. 324)

"Disó, Gìg', ant l'ò mégga mài d'mandè: it pò riusé a vànder ch'al tó càn da un miliàn?"
"Mé sé!"
"E t'èni própi dè un miliàn?"
"Nà, i m'àn dè dù gàt da mèz miliàn l'ón!".

Nessun commento: