giovedì 27 settembre 2007

AL CASUTÉN (n. 70)

Un umarèl ch'al s'é pérs int la campàgna al vàdd un cìnno à la fnèstra d'una caslén-na cén-na cén-na.

"Cìnno, iél tó pèder?"
"Nà, l'é andè vì quànd ai è v'gnó mi mèder".
"Bàn, tó mèder, l'é listàss".
"L'é andè vì quànd ai è v'gnó mi nón".
"Và bàn, fàm c'càrrer con tó nón!"
"L'é andè vì quànd a sàn v'gnó mé".
"Mó di' só: che fàta cà éla quàssta?"
"L'an é brìsa la cà: quàsst l'é al césso!"

Nessun commento: