giovedì 27 settembre 2007

L’INZIDÀNT (n. 66)

Un Pèpa bulgnàis al và a fèr una gìta in campàgna col só autésta e la Rolròis.
A un zért mumànt al dìs: "Giusèppe, fàm guidèr a mé ch'l'é bèle di àn ch'an al fàgh!"
L'autésta an éra brìsa dimóndi d'acórd, mó al padràn l'éra ló! L'acunsinté e al pasé de drì. Al Pèpa al tàca a andèr ed vulè, tànt che a una cùrva al và fóra ed strè e la Rolròis la s'arbèlta.
Un maresiàl di carabinìr ch'l'éra lé atàis ed patóglia, al mànda al brigadìr a vàdder.
Quànd al tàurna a gli d'mànda: "Alàura chi él al personàg' in vàtta a ch'la màchina?"
"Quàll de drì an al c'gnóss brìsa, mó l'à da èser ón dimóndi impurtànt, vésst che al só autésta l'é al Pèpa!"

Nessun commento: