mercoledì 2 aprile 2008

CHICÀN CH’AL VÀ A L’ARÉNA (n. 108)

Chicàn l'éra un póver maicàtt ch'al v'gné a Bulàggna à l'inauguraziàn d'l'Arena del Sole e al v'lé vìver p'r un dé cómme un zitadén. A l'Arena ai éra un spetàquel ed balàtt e quànd ai vén fóra dù balarén, dàu sgnàuri elegànti, davànti a ló, i dìsen: "Guèrda che bel duétto". Dàpp i vén-nen fóra in quàter e làur: "Guèrda che bel quartétto". Quànd i vén-nen fóra in zénqv, Chicàn, pr'an èser brìsa da mànch, al sèlta só: "Mó guèrda che bèl mèz chìllo!". A metè spetaquèl i arivénn in platèa dù càn, chi tachénn a dèr fastìdi à la zànt, alàura tótt is miténn a dìr: "Fòra chi càn, fòra chi càn!" E ló al pensé: "A sàn apànna arivè e im vólen cazèr fòra, chi sà parché?". Acsé Chicàn l'andé fòra e al dezidé d'andèr int un ristorànt elegànt: "Incù, se Dio vól, bàsta fasù! A vóii magnèr di turtlén. Cameriere!". Al camarìr l'arìva e a gli pògia sàtta al nès la chèrta. Ló an vól brìsa fèr vàdder ch'an sà b'sa lèzer e al métt un dìd in vàtta a una rìga a chès che, gnànch a fèrl'apósta, l'éra própi la rìga di fasù! "A sàn própi sfurtunè" al pànsa in st'mànter ch'al biàsa i fasù, quànd al vàdd ón atàis a ló ch'l'é drì a finìr la só scudèla ed turtlén (beèt ló!) e ch'al dìs: "Cameriere, replica!". Dàpp a dù minùd al vàdd al camarìr ch'ai pórta di èter turtlén e sóbbit al dìs ànca ló: "Cameriere, replica!" e al vanzé dimóndi mèl quànd als v'dé arivèr un'ètra scudèla ed fasù! L'andé fóra, cunvént chi l'avéssen nasè e als truvé davànti una spuslén-na, che a ògni pàs la fèva una scurzén-na. Dàpp a tànt fasù, ai curé davànti e al fé una gràn scuràzza, digànd: "Sgnàura, vésst ch'l'à tànt spécc', ch'am scàmbia bàn quàssta!"

Nessun commento: