mercoledì 2 aprile 2008

LA PULÀNT (n. 107)

"Bàbbo a scóla im tólen tótt in gìro parché làur i màgnen taiadèl e turtlén e mé a màgn sàul d'la pulànt".
"T'i un quaiàn: dì t'è magnè di turtlén ànca té!".

Al dé dàpp a scóla al màster a gli d'mànda:
"Alàura Pirén, èt magnè la pulànt ànch incù?"
"Nà, ai ò magnè di turtlén!"
"Dìt dabàn? E quànt in èt magnè?"
"Sì o sèt fàtt!"

Nessun commento: