martedì 13 maggio 2008

LA D’MÀNDA (n. 137)

Un umarèl al fàirma una sgnàura e a gli dìs:

"Ch'la dégga só, sgnàura, lì l'èla la gnóca?"
"Mó vólel ch'i sèppen d'mànd da fèr quàssti?"
"Imsàmma, l'èla o nà?"
"Mó zért ch'a l'ò!"
"Alàura ch'la dégga bàn a só maré ed druvèr la só, invézi ed druvèr sàmper quàlla ed mi muiér!".

Nessun commento: