giovedì 22 gennaio 2009

LA SCUMÉSSA (n. 241)

Un gràn dunaról, c'curànd con un prìt ch'i éren amìgh fén da ragazù, al dìs:
"Và là che ànca té t'i andè a lèt con dimóndi paruchièni: scumitàggna? Sa incuntràn ónna ch'ai sàn stè mé a fàgh din e se t'i stè ànca té t'fè don".

Ain pàsa ónna "din" "don" e pò un'ètra "din" "don" e un'ètra ancàura "din" "don".

"Sént, par fèrla cùrta, mé a sàn stè a lèt con tótti, fóra che con mì mèder e mì surèla".
"Don, don".

Nessun commento: