lunedì 23 febbraio 2009

ÓNNA IN LÀNGUA FRARÀISA (n. 247)

A ghé ùn ch'al vèdd, in mèz a la campàgna, un umarìn brùtt brùtt e a ghe d'mànda:

- Tì, cùmm't'ciàmat tì?
- E.T.
- At l'ò d'mandà prìma mì!

Nessun commento: