giovedì 23 aprile 2009

O.M. (n. 269)

Un umarèl al và con una scàia, mó dàpp ch'i avénn fàt incósa, ins truvénn brìsa d'acórd in vàtta al prézi. I tachénn a litighèr e lì l'ài gé: "…e pò té t'ì un'óca mórta!"
E ló: "Cómme mórta?" al s'infilé una màn int el brègh e l'amité: "Và bàn, l'é mórta, à dògne mód l'é mórta da póch, parchè l'é ànch chèlda!".

Nessun commento: