mercoledì 12 agosto 2009

IN VÀTTA AL TRÉNO (n. 296)

Un pasegér d'un tréno al và al césso, mó al tróva ocupè e, dàto ch'an in pól pió, al vèrra un f'nistrén e al péssa par'd fóra. L'arìva al capotréno ch'a gli dìs:

"Ch'al dégga só ló, n'al sèl brìsa ch'l'é vietè pisèr fóra dal f'nistrén? E pò parché vèl sàmper col cùl inànz e indrì?"
"Ói, a schìv i pèl!".

Nessun commento: